Kto może być świadkiem na ślubie cywilnym i kościelnym?

Wszystko, co musisz wiedzieć o świadkach na ślubie cywilnym i kościelnym znajdziesz w Tym artykule. Przedstawiamy 10 najczęściej nurtujących pytań dotyczących warunków bycia świadkiem.

Świadkowie – osoby niezbędne do ważnego zawarcia małżeństwa. To właśnie one poświadczają wzajemną zgodność Pary Młodej. Świadkiem może być każdy, kto jest zdolny stwierdzić zawarcie małżeństwa i dać o tym wiarygodne świadectwo. Jest to jeden z pierwszych wyborów przy planowaniu ślubu, ponieważ ceremonia nie może się odbyć bez jego obecności.

 

ślub cywilny

@weddingdream

Podejmując decyzję, kogo powołać na świadków, Młodzi powinni kierować się przede wszystkim ich sympatią do danych osób. Należy pamiętać, że to właśnie one towarzyszą małżonkom zarówno w przygotowaniach, jak i w Dniu Ślubu. Zwykle jest to rodzeństwo, kuzyni lub najbliżsi przyjaciele. Powinny być to osoby, które nie pozwolą denerwować się Parze Młodej w tym najważniejszym dla nich dniu, podołają wszystkim obowiązkom oraz będą dbać o gości i o przebieg całej uroczystości.

 

świadek

@gracefullbrides

  1. Kto może być świadkiem na ślubie cywilnym lub kościelnym?

Świadkiem może być każdy, kobieta lub mężczyzna, którzy ukończyli 18 lat oraz posiadają aktualny dowód osobisty lub paszport. Wymagane jest, aby była to osoba, która jest w pełni sprawna fizycznie, ponieważ w razie konieczności ma obowiązek poświadczyć, że widziała i słyszała przysięgę małżeńską. Niedopuszczalna jest zatem osoba nieletnia, niewidoma lub niesłysząca.

świadek

@weddingdream

  1. Czy świadek na ślubie kościelnym musi mieć bierzmowanie?

Kościół nie wymaga posiadania sakramentu bierzmowania, Eucharystii i pokuty. Nieistotna jest również wiara świadków. Na ślubie kościelnym, jak również cywilnym wiara nie ma znaczenia. Dopuszczalne są osoby innych wyznań, przekonań religijnych, a także ateiści. itd. Księża czasami wprowadzają bezprawnie własne zasady, które nie mają oparcia w przepisach kościelnych – dlatego jeżeli taka sytuacja się zdarza warto, aby narzeczeni poinformowali Kurię Diecezjalną o takich „wymogach” (jeśli nie dadzą rady dogadać się z proboszczem)

świadek

@weddingdream

  1. Czy dopuszczalne jest posiadanie więcej niż dwóch świadków?

Według art. 7 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „(…), oświadczenia o wstąpieniu w związek  małżeński powinny być złożone publicznie w obecności dwóch pełnoletnich świadków.” Zarówno w urzędzie, jak i w kościele podpis mogą złożyć wyłącznie dwie, te same osoby w roli świadków.

świadek

@lovestonedbridal

  1. Czy świadkami mogą być dwie kobiety lub dwaj mężczyźni?

Kościół, jak również urząd stanu cywilnego zezwala na posiadanie świadków tej samej płci. W naszej tradycji przyjęło się, iż musi to być mężczyzna oraz kobieta, jednakże żadne dokumenty nie wymagają dwóch różnych płci.

świadek

@weddings

  1. Czy świadkiem może być osoba różnego stanu cywilnego ( panna/kawaler; mężatka/żonaty; rozwódka/rozwodnik)?

Zabobonem jest, że świadkiem może zostać wyłącznie osoba stanu wolnego. Nieistotny jest stan cywilny świadków ani dla księdza, ani dla urzędnika udzielającego ślubu.

świadek

@weddingdream

  1. Jakie dokumenty powinni posiadać świadkowie?

Świadkowie nie muszą przynosić żadnych zaświadczeń.  Ważne jest, aby posiadali wyłącznie aktualny dowód osobisty bądź paszport w Urzędzie Stanu Cywilnego i w kościele.

świadek

@weddingdream

  1. Czy świadkiem na ślubie może być obcokrajowiec?

Świadkiem może być obcokrajowiec. Jeżeli chodzi o ślub cywilny, niezbędna jest obecność tłumacza. Mówi o tym art.32, ust.2  Ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego „Udział biegłego lub tłumacza przy składaniu oświadczeń przewidzianych w ustawie lub w procedurze związanej z zawarciem związku małżeńskiego zapewniają osoby składające te oświadczenia lub osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo, jeżeli nie potrafią porozumieć się z kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo zapewniają udział biegłego lub tłumacza także wtedy, gdy świadkowie nie potrafią porozumieć się z kierownikiem urzędu stanu cywilnego.” W kościele wszystko zależy od księdza. W większości przypadków i tutaj nie ma problemów z wyborem obcokrajowca na świadka.

świadek

@weddingdiary

  1. Kiedy należy podać nazwiska świadków?

Podczas spisywania Aktu małżeństwa w Księgach Parafialnych i wypełnianiu dokumentów z Urzędu Stanu Cywilnego narzeczeni muszą znać dane świadków (adres i wiek lub rok urodzenia). Oni jednak podpisać się mogą tuż przed ślubem.

świadek

@weddingdiary

  1. Czy świadkami może być małżeństwo?

Oczywiście, że tak. Choć przesądy głoszą, iż małżonkowie lub pary nie powinny być świadkami na ślubie, ponieważ przynosi to pecha.

świadek

@weddingdream

  1. Kto może być drużbą/druhną?

Drużbami mogą być wszystkie osoby niezależnie od wieku, stanu cywilnego czy innych ograniczeń. Osoby te nie składają żadnych podpisów, ich obecność jest jedynie wsparciem w przygotowaniach, jak również w Dniu Ślubu.

świadek

@festivalbrides

Najczęściej ślub zawierany w kościele to małżeństwo konkordatowe, a więc takie które pociąga za sobą skutki prawne. Kościół za względu na konkordat, pozwala na pewne ustępstwa na rzecz przepisów państwowych, aby ujednolicić kwestie prawne. Nasze odpowiedzi konsultowane były z jednym z księży, aby przekazane przez nas informacje były w pełni wiarygodne.

Zespół ZaZaZu Wedding Planning

Newsletter